أمناء الجامعة

 

 

 

 

 

 


 

 

                              

Mr Maher Elkhweski

                    General secretary of the University 

 

 

 

Mrs. Shrouk Farouk

                  Vice-secretary for administrative affairs 

 

 

 

Mr. Mohammed Elkholi

Vice-secretary for financial affairs

 

 

 

 

 

 

Last update : 29/11/2023 01:51 AM
Reads count : 28373